REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/430

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/430

Resource type: artykuł, rozdział

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej

Widok

Resource metadata

Title Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej
Persons Authors: Andrzej Rokita, Magdalena Kaczmarczyk
Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description Kaczmarczyk M., Rokita A. (2011). Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 34, 62-73. (Polski)
Keywords "wychowanie fizyczne"@pl, "szkoła podstawowa"@pl, "matematyka"@pl, "nauczanie zintegrowane"@pl
Classification Resource type: artykuł, rozdział
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Tytuł źródła: Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej
Wydawca: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
Czas wydania: 2011
Od strony: 62
Do strony: 73
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sara Wawrzyniak
Availability date: 29-11-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Andrzej Rokita, Magdalena Kaczmarczyk. Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej. [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

"Edubal” jako nowa metoda w pedagogii gier i zabaw z piłką – przegląd badań

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Związki wykorzystania piłek edukacyjnych "edubal" z orientacją w przestrzeni u uczniów klasy I szkoły podstawowej

Andrzej Rokita, Magdalena Kaczmarczyk, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "edubal" w kształceniu zintegrowanym a nabywanie umiejętności czytania i pisania uczniów w klasie III terapeutycznej szkoły podstawowej

Andrzej Rokita, Agnieszka Krysmann, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" a umiejętność utrzymania pisma w liniaturze przez uczniów klasy I szkoły podstawowej

Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marta Mędrek, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

The usage of educational balls "Edubal" during physical classes in the integrated education

Ireneusz Cichy, Tadeusz Rzepa, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more