REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/65503

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/65503

Resource type: 3D, photo360

Zbiorowisko szuwaru z klasy Phragmitetalia na rzece Piskorna w Dolinie Odry (Nr 4) - zobrazowanie RGB

View

Resource metadata

Title Zbiorowisko szuwaru z klasy Phragmitetalia na rzece Piskorna w Dolinie Odry (Nr 4) - zobrazowanie RGB
Title variant: [052]
Persons Authors: Paweł Jarzembowski, Piotr Królik
Cocreators: Sylwia Wierzcholska (Editor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zobrazowania RGB zbiorowiska roślinnego higrofitów tworzących szuwary przybrzeżne na rzece Piskorna w Dolinie Odry na obszarze Wrocławia, wykonane na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 27.09.2021 r.). Opracowanie zawiera kanały Red, Green, Blue, ortofotomapę, mapę indeksu wegetacji MGVRI (Modified Green Red Vegetation Index), NMPT (Numeryczny Model Pokrycia Terenu) oraz zdjęcia źródłowe (.jpg). Obszar nalotu 26,99 ha. (Polish)
Keywords "dolina Odry"@pl, "higrofit"@pl, "Wrocław"@pl, "RGB"@pl, "bezzałogowy statek powietrzny"@pl, "fotogrametria"@pl, "geodezja"@pl, "zobrazowanie"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2021
Scanner or camera model: DJI Phantom 3, DJI FC6310
Software used: Agisoft Metashape Professional, QGIS
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Wrocław, obr. Strachocin (pow. M. Wrocław, gm. M. Wrocław); 51.10139977 N, 17.1414116 E (WGS84)
Georeference: EPSG: 2180
GSD spatial resolution: 2,8 [cm/px]
Radiometric resolution: 24 [bit]
Spectral resolution: 3 [kanał]
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 10-03-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja botaniczna UPWr

Citation

Copied

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik. Zbiorowisko szuwaru z klasy Phragmitetalia na rzece Piskorna w Dolinie Odry (Nr 4) - zobrazowanie RGB. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Wrocław - Narodowe Forum Muzyki (3588)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Zaginiony krasnal

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more