REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76627

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76627

Resource type: article, chapter

Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Zintegrowane środowisko wspomaganej komputerowo reinżynierii dużych przedsiębiorstw (RB-1998-96-04)

View

Resource metadata

Title Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Zintegrowane środowisko wspomaganej komputerowo reinżynierii dużych przedsiębiorstw (RB-1998-96-04)
Persons Authors: Aleksy Barski, Edward Michalewski
Cocreators: Irina Rakhmanova (Other), Mikhail Pashkin (Other), Alexander Smirnov (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawiono możliwości współdziałania dwóch narzędzi: PQE - Komputerowo wspomagana ekspertyza dużych projektów techniczno-ekonomicznych, opracowana w Sankt Petersburskim Instytucie Informatyki i Automatyzacji Rosyjskiej Akademii Nauk oraz pakietu DIANA-10 - wspomaganej komputerowo analizy diagnostycznej i projektowania systemów zarządzania, opracowanego w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Wykorzystanie obu narzędzi w procesie reinżynieringu dużych przedsiębiorstw pozwala w istotny sposób usprawnić ten proces. (Polish)
Keywords "big companies re-engineering"@en, "reinżynieria dużych przedsiębiorstw"@pl, "PQE package"@en, "pakiet PQE"@pl, "DIANA package"@en, "pakiet DIANA"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-96-04
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 8
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Aleksy Barski, Edward Michalewski. Komputerowa analiza diagnostyczna i projektowanie systemów zarządzania. Zintegrowane środowisko wspomaganej komputerowo reinżynierii dużych przedsiębiorstw (RB-1998-96-04). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

See more