REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78463

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78463

Resource type: article, chapter

Zarządzanie w przestrzeni cybernetycznej (RB-1998-77)

View

Resource metadata

Title Zarządzanie w przestrzeni cybernetycznej (RB-1998-77)
Persons Authors: Andrzej Leszek Straszak
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Artykuł stanowi popularną analizę zmieniającego się świata u progu XXI wieku. Niewątpliwy rozwój cybernetyki zmieni sposób odbierania informacji i świata, co będzie miało wpływ na każdą sferę życia. Duży wpływ na zachodzące zmiany będzie miało upowszechnienie się Internetu oraz rosnące wydatki krajów bogatych na badania naukowe. (Polish)
Keywords "cybernetics"@en, "cybernetyka"@pl, "development of information technologies"@en, "world at the dawn of the XXI century"@en, "rozwój technologii informacyjnych"@pl, "science development"@en, "świat u progu XXI wieku"@pl, "rozwój nauki"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-77
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 5
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-10-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Leszek Straszak. Zarządzanie w przestrzeni cybernetycznej (RB-1998-77). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza systemowa na progu XXI wieku (RB-1999-65-01)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Porozumienie „Zielone Płuca Polski” w dobie globalizacji i internetu (RB-2000-63-02)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Tworzenie się społeczeństw informacyjnych - problemy globalne versus regionalne (RB-2000-63-01)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more