REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78913

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78913

Resource type: article, chapter

Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta (RB-2000-76-02)

View

Resource metadata

Title Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta (RB-2000-76-02)
Persons Authors: Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawiono nową metodologię dotyczącą wyceny obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta. W zaproponowanym podejściu wykorzystuje się koncepcję dwuczynnikowej funkcji użyteczności inwestora, w której czynnik pierwszy jest wyrażony przez wartość oczekiwaną stopy zwrotu z inwestycji, natomiast czynnik drugi jest określony przez stopę zwrotu „w najgorszym przypadku”. Odpowiednio zdefiniowana stopa zwrotu najgorszego przypadku determinuje tzw. poziom bezpieczeństwa papieru wartościowego będący pewną miarą ryzyka inwestycyjnego. (Polish)
Keywords "expected return"@en, "worst case return"@en, "oczekiwany zwrot"@pl, "valuation procedure"@en, "zwrot z najgorszego przypadku"@pl, "procedura wyceny"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-2000-76-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 2000
From page: 1
To page: 23
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 23-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski. Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta (RB-2000-76-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more