REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/30240

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/30240

Resource type: source code

Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia fotonicznego diagramu pasmowego

View

Resource metadata

Title Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia fotonicznego diagramu pasmowego
Persons Authors: Adrian Zakrzewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Skrypt programu pozwala na konwersję surowych wyników analiz numerycznych do postaci umożliwiającej wizualizację danych z punktu widzenia fotonicznego diagramu pasmowego.
Plik wynikowy obejmuje zestawienie wartości wektora falowego oraz odpowiadające im wartości fotonicznych pasm.
Pliki wejściowe programu mają postać freqs.txt, a wyjściowe freqs_ok.txt (Polish)
Keywords "analiza numeryczna"@pl, "kryształ fotoniczny"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Programming language: Bash
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Adrian Zakrzewski
Availability date: 15-02-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adrian Zakrzewski. Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia fotonicznego diagramu pasmowego. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.025 i r=0.32

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.375 i r=0.32

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.725 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.450 i r=0.40

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.20 i r=0.50

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_0.94_BD) dla wartości parametrów WPhC=0.94, R=0.48 i r=0.49

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more