REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/30241

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/30241

Resource type: source code

Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych zawierająca definicję parametrów graficznej prezentacji wyników

View

Resource metadata

Title Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych zawierająca definicję parametrów graficznej prezentacji wyników
Persons Authors: Adrian Zakrzewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Funkcja zawierająca definicję parametrów graficznej prezentacji surowych wyników analiz numerycznych. (Polish)
Keywords "analiza numeryczna"@pl, "kryształ fotoniczny"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Programming language: MATLAB
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Adrian Zakrzewski
Availability date: 15-02-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adrian Zakrzewski. Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych zawierająca definicję parametrów graficznej prezentacji wyników. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.025 i r=0.32

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_0.92_BD) dla wartości parametrów WPhC=0.92, R=0.38 i r=0.30

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.375 i r=0.32

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDMH_BD) dla wartości parametrów WPhC=0.94 i r=0.30

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_OL, rozkład pola EM w otworach) dla wartości parametrów l=0.225 i r=0.26

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_0.90_BD) dla wartości parametrów WPhC=0.90, R=0.38 i r=0.16

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more