REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/30244

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/30244

Resource type: source code

Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych mająca za zadanie wyznaczenie znormalizowanych wartości wektora falowego oraz częstotliwości z surowych wyników analiz numerycznych

View

Resource metadata

Title Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych mająca za zadanie wyznaczenie znormalizowanych wartości wektora falowego oraz częstotliwości z surowych wyników analiz numerycznych
Persons Authors: Adrian Zakrzewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Funkcja mająca za zadanie wyznaczenie znormalizowanych wartości wektora falowego oraz częstotliwości z surowych wyników analiz numerycznych. (Polish)
Keywords "analiza numeryczna"@pl, "kryształ fotoniczny"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Programming language: MATLAB
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Adrian Zakrzewski
Availability date: 15-02-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adrian Zakrzewski. Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych mająca za zadanie wyznaczenie znormalizowanych wartości wektora falowego oraz częstotliwości z surowych wyników analiz numerycznych. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.025 i r=0.32

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_0.92_BD) dla wartości parametrów WPhC=0.92, R=0.38 i r=0.30

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.375 i r=0.32

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDMH_BD) dla wartości parametrów WPhC=0.94 i r=0.30

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_OL, rozkład pola EM w otworach) dla wartości parametrów l=0.225 i r=0.26

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_0.90_BD) dla wartości parametrów WPhC=0.90, R=0.38 i r=0.16

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more