REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/30247

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/30247

Resource type: source code

Program do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych

View

Resource metadata

Title Program do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych
Persons Authors: Adrian Zakrzewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Program do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych i ich zapisu do formatu .png lub .tiff dużej ilości plików. Program umożliwia automatyczną analizę fotonicznych diagramów pasmowych pod kątem przekrycia modów.
Pliki wejściowe programu mają postać freqs_ok.txt, a wyjściowe to graficzna prezentacja surowych wyników analiz. (Polish)
Keywords "analiza numeryczna"@pl, "kryształ fotoniczny"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Programming language: MATLAB
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Adrian Zakrzewski
Availability date: 15-02-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adrian Zakrzewski. Program do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.375 i r=0.32

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.725 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.450 i r=0.40

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.20 i r=0.50

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more