REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/45457

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/45457

Resource type: book

Powtarzalność napięć izometrycznych mięśni jako miara zdolności różnicowania kinestetycznego

View

Resource metadata

Title Powtarzalność napięć izometrycznych mięśni jako miara zdolności różnicowania kinestetycznego
Persons Authors: Ryszard Błacha
Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Monografia przedstawia wyniki badań dotyczące zdolności różnicowania kinestetycznego (komponent siłowy) za pomocą oceny umiejętności zachowania powtarzalności generowanej siły w statyce przez mięśnie kończyn górnych i dolnych przy użyciu kinestezjometru. (Polish)
Keywords "fizjologia wysiłku@pl"@pl, "Aktywność ruchowa"@pl, "kinetyka"@pl, "mięśnie"@pl, "motoryka"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Time of publication: 2013
Number of pages: 116
Series name: Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Numbering: nr 112
ISBN: 978-83-89156-34-1
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agata Owczarek
Availability date: 24-06-2019
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Ryszard Błacha. Powtarzalność napięć izometrycznych mięśni jako miara zdolności różnicowania kinestetycznego. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal a sprawność fizyczna dzieci wiejskich

Andrzej Rokita, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "edubal" w kształceniu zintegrowanym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej z południowo-zachodniej Polski na tle wybranych ośrodków europejskich

Ryszard Bartoszewicz, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Doświadczenie eksperckie - Krzysztof Kałużny

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Biologiczne znaczenie ćwiczeń fizycznych

Władysław Osmólski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

See more