REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/64258

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/64258

Resource type: 3D, photo360

Łąki w Dolinie Odry z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 2) - zobrazowanie wielospektralne

View

Resource metadata

Title Łąki w Dolinie Odry z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 2) - zobrazowanie wielospektralne
Title variant: [012]
Persons Authors: Paweł Jarzembowski, Piotr Królik
Cocreators: Sylwia Wierzcholska (Editor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zobrazowania wielospektralne obszaru antropogenicznych zbiorowisk łąkowych na glebach eutroficznych i glebach mineralnych, koszone przynajmniej jeden raz w roku, wykonane na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 21.06.2021 r.). Opracowanie zawiera kanały Blue, Green, Red, RedEdge, Near-IR, symulację ortofotomapy z kamery wielospektralnej, raster wielokanałowy do własnej kompozycji (np. w QGIS), mapy indeksów NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), BNDVI (Blue Normalized Difference Vegetation Index), GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index), NDRE (Normalized Difference Red Edge), RVI (Ratio Vegetation Index), DVI (Difference Vegatation Index), kompozycje w kolorach fałszywych (False Color Composite), a także NMPT (Numeryczny Model Pokrycia Terenu) oraz zdjęcia źródłowe (.tiff). Obszar obejmuje powierzchnię 4,72 ha. (Polish)
Keywords "pomiary spektralne"@pl, "badania spektralne"@pl, "metody spektralne"@pl, "łąki"@pl, "dolina Odry"@pl, "Wrocław"@pl, "bezzałogowy statek powietrzny"@pl, "fotogrametria"@pl, "geodezja"@pl, "zobrazowanie"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2021
Scanner or camera model: DJI Matrice 600 Pro, MicaSense RedEdge-MX
Software used: Agisoft Metashape Professional, QGIS
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Wrocław obr. Dąbie (pow. M. Wrocław, gm. M. Wrocław); 51.09681808 N, 17.09459821 E (WGS84)
Georeference: EPSG: 2180
GSD spatial resolution: 5,13 [cm/px]
Radiometric resolution: 16 [bit]
Spectral resolution: 5 [kanał]
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 04-03-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja botaniczna UPWr

Citation

Copied

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik. Łąki w Dolinie Odry z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 2) - zobrazowanie wielospektralne. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Wrocław - Narodowe Forum Muzyki (3588)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Zaginiony krasnal

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more