REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74745

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74745

Resource type: 3D, photo360

Łęg jesionowo-wiązowy oraz grąd środkowoeuropejski na terenie rezerwatu przyrody „Łęg Korea” (Nr 2) - chmura punktów

View

Resource metadata

Title Łęg jesionowo-wiązowy oraz grąd środkowoeuropejski na terenie rezerwatu przyrody „Łęg Korea” (Nr 2) - chmura punktów
Title variant: [157]
Persons Authors: Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Chmura punktów - łęg jesionowo-wiązowy Ficario-Ulmetum minoris oraz grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum betuli na terenie rezerwatu przyrody „Łęg Korea” oraz obszaru Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” PLC020002. Wykonana na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 20.07.2022 r.). Opracowanie zawiera gęstą chmurę punktów w ultrawysokiej jakości (UHQ). Obszar obejmuje powierzchnię 23,10 ha. (Polish)
Keywords "Galio sylvatici-Carpinetum"@pl, "Ficario-Ulmetum minoris"@pl, "Rezerwat przyrody"@pl, "Natura 2000"@pl, "grąd środkowoeuropejski"@pl, "środkowoeuropejski"@pl, "grąd"@pl, "łęg"@pl, "fotogrametria"@pl, "chmura punktów"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2022
Scanner or camera model: DJI Matrice 600 Pro, MicaSense RedEdge-MX
Software used: Agisoft Metashape Professional
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Jurcz (pow. lubiński, gm. Ścinawa) 51.30347154 N, 16.4108878 E
Georeference: EPSG: 2180
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 22-12-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski. Łęg jesionowo-wiązowy oraz grąd środkowoeuropejski na terenie rezerwatu przyrody „Łęg Korea” (Nr 2) - chmura punktów. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze gminy Ciepłowody - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska kotewki orzecha wodnego, szuwaru mannowego i turzycowiska - chmura punktów

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Prunus avium (L.) L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las grądowy (Las Wojnowski) na obszarze miasta Wrocław - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Klon pospolity (kora) - chmura punktów

Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more