REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/65900

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/65900

Resource type: 3D, photo360

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze gminy Ciepłowody - zobrazowanie wielospektralne

View

Resource metadata

Title Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze gminy Ciepłowody - zobrazowanie wielospektralne
Title variant: [062]
Persons Authors: Paweł Jarzembowski, Piotr Królik
Cocreators: Sylwia Wierzcholska (Editor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zobrazowania wielospektralne lasu bukowego w Nadleśnictwie Henryków, adres leśny: 13-02-1-07-286-a-00, wykonane na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 01.10.2021 r.). Las z dominującym bukiem Fagus sylvatica, z niewielkim udziałem lipy drobnolistnej Tilia cordata i świerku Picea abies. Opracowanie zawiera kanały Blue, Green, Red, RedEdge, Near-IR, symulację ortofotomapy z kamery wielospektralnej, raster wielokanałowy do własnej kompozycji (np. w QGIS), mapy indeksów NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), BNDVI (Blue Normalized Difference Vegetation Index), GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index), NDRE (Normalized Difference Red Edge), RVI (Ratio Vegetation Index), DVI (Difference Vegatation Index), kompozycje w kolorach fałszywych (False Color Composite), a także NMPT (Numeryczny Model Pokrycia Terenu) oraz zdjęcia źródłowe (.tiff). Obszar nalotu 14,90 ha. (Polish)
Keywords "pomiary spektralne"@pl, "Picea abies"@pl, "Tilia cordata"@pl, "Fagus sylvatica"@pl, "bezzałogowy statek powietrzny"@pl, "buk"@pl, "fotogrametria"@pl, "geodezja"@pl, "zobrazowanie"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2021
Scanner or camera model: DJI Matrice 600 Pro, MicaSense RedEdge-MX
Software used: Agisoft Metashape Professional, QGIS
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Muszkowice (pow. ząbkowicki, gm. Ciepłowody); 50.64350132 N, 16.9496195 E (WGS84)
Georeference: EPSG: 2180
GSD spatial resolution: 9,02 [cm/px]
Radiometric resolution: 16 [bit]
Spectral resolution: 5 [kanał]
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 04-03-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja botaniczna UPWr

Citation

Copied

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik. Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze gminy Ciepłowody - zobrazowanie wielospektralne. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - chmura punktów

Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowisko szuwarowe z klasy Phragmitetea w strefie przybrzeżnej Jeziora Turawskiego (Nr 2) - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Model przedstawiający gmach główny (A2) UPWr

Patrycja Bandzera, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more