REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76771

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76771

Resource type: 3D, photo360

Zbiorowiska kotewki orzecha wodnego, szuwaru mannowego i turzycowiska - chmura punktów

View

Resource metadata

Title Zbiorowiska kotewki orzecha wodnego, szuwaru mannowego i turzycowiska - chmura punktów
Title variant: [205]
Persons Authors: Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Chmura punktów - zbiorowiska kotewki orzecha wodnego Trapetum natantis, szuwaru mannowego Glycerietum maximae i wysokich turzyc Caricetum acutiformis na terenie obszaru Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” PLH160005. Wykonana na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 09.08.2022 r.). Opracowanie zawiera gęstą chmurę punktów w ultrawysokiej jakości (UHQ). Obszar obejmuje powierzchnię 17,48 ha. (Polish)
Keywords "Glycerietum maximae"@pl, "Caricetum acutiformis"@pl, "Trapetum natantis"@pl, "Bory Niemodlińskie"@pl, "Natura 2000"@pl, "turzyca"@pl, "szuwar mannowy"@pl, "szuwar"@pl, "kotewka orzech wodny"@pl, "fotogrametria"@pl, "chmura punktów"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2022
Scanner or camera model: DJI Matrice 600 Pro, MicaSense RedEdge-MX
Software used: Agisoft Metashape Professional
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Jaczowice (pow. opolski, gm. Niemodlin) 50.60269496 N, 17.57168308 E (WGS84)
Georeference: EPSG: 2180
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 21-12-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski. Zbiorowiska kotewki orzecha wodnego, szuwaru mannowego i turzycowiska - chmura punktów. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze gminy Ciepłowody - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - chmura punktów

Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Prunus avium (L.) L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las grądowy (Las Wojnowski) na obszarze miasta Wrocław - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Klon pospolity (kora) - chmura punktów

Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more