REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74525

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74525

Resource type: article, chapter

Adaptacja wielofunkcyjnego terminala telefonicznego dla potrzeb osób niewidzących (dostęp do Internetu)

View

Resource metadata

Title Adaptacja wielofunkcyjnego terminala telefonicznego dla potrzeb osób niewidzących (dostęp do Internetu)
Persons Authors: Jan Francyk, Tomasz Rutkowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Artykuł przedstawia możliwość adaptacji terminala telefonicznego P100 dla potrzeb osób z upośledzeniem narządu wzroku chcących korzystać z usług sieci Internet. Aparat taki, z wbudowanym ekranem ciekłokrystalicznym (LCD), wykorzystywany jest w krajach Europy Zachodniej jak telekomunikacyjny terminal dostępu do usług minitel/BTX oraz ADSJ dla potrzeb osób z ograniczoną możliwością widzenia. (Polish)
Keywords "niewidzący"@pl, "terminal telekomunikacyjny"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: II Ogólnopolska Konferencja „Internet - Wrocław 2000”
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2000
From page: 43
To page: 48
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 09-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Jan Francyk, Tomasz Rutkowski. Adaptacja wielofunkcyjnego terminala telefonicznego dla potrzeb osób niewidzących (dostęp do Internetu). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Dostęp do sieci Internet za pomocą sieci energetycznej

Jan Francyk, Zbigniew Rodziewicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Utrzymanie nowoczesnych systemów obrabiarkowych za pomocą sieci Internet

Jan Francyk, Zbigniew Rodziewicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ISDN

Czesław Kościelny, Jan Francyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Współczesne i przyszłe możliwości wykorzystania Internetu przez osoby niepełnosprawne

Jan Francyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Uogólniony model terminala telekomunikacyjnego a Internet

Jan Francyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Zastosowania usług ISDN

Jan Francyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more