REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74590

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74590

Resource type: article, chapter

Brama IP na platformie Linux - możliwości i zastosowania

View

Resource metadata

Title Brama IP na platformie Linux - możliwości i zastosowania
Persons Authors: Bogdan Miazga
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zastosowania platformy Linuxa do budowy i zaawansowanej konfiguracji rutera sieci lokalnej. Skoncentrowano się na budowie i narzędziach pozwalających administratorowi na tworzenie, testowanie i manipulację tabelami rutowania dostępnymi w jądrach 2.4. Omówiono zadania rutera sieci lokalnej, podstawowe narzędzia i sposób ich wykorzystania do budowy rutera łączącego sieci lokalne w laboratorium Zakładu Sieci Telekomunikacyjnych Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiono obszary współpracy rutera linuksowego w zakresie kształtowania ruchu, implementacji polityki bezpieczeństwa oraz kształtowania parametrów QoS. (Polish)
Keywords "linux"@pl, "IP"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wrocław 2005
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2005
From page: 367
To page: 376
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 27-09-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Bogdan Miazga. Brama IP na platformie Linux - możliwości i zastosowania. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Serwer usług multimedialnych w środowisku ISDN

Janusz Klink, Bogdan Miazga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Rodzaje dostępów do sieci Internet

Bogdan Miazga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Rola i zadania systemu operacyjnego

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Open Academy

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Projekt laboratorium multimedialnych usług realizowanych w trybie wielopunktowym

Janusz Klink, Bogdan Miazga, Tomasz Rogowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługi transmisji głosu w SIP i H.323

Bogdan Miazga, Tomasz Rogowski, Robert Karczewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more