REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/40110

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/40110

Resource type: article, chapter

Czasooptymalny transport cieczy przez robota

View

Resource metadata

Title Czasooptymalny transport cieczy przez robota
Persons Authors: Barbara Łysakowska, Mirosław Galicki
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 1985 roku na I Krajowej Konferencji Robotyki.
W pracy przedstawiono problem planowania trajektorii efektora oraz optymalnej prędkości jego ruchu. Ruch efektora ma minimalizować czas transportu cieczy w otwartym naczyniu bez jej wylania w warunkach pojawienia się na drodze efektora obszarów zakazanych. Zadaniem robota jest przemieszczenie efektora z określonego punktu początkowego do określonego punktu końcowego z optymalną prędkością ruchu efektora wzdłuż trajektorii omijającej. Problem rozwiązano wykorzystując metody programowania dynamicznego. Rozwiązanie zadania transportu cieczy przez robota może być wykorzystane w przemyśle hutniczym. (Polish)
Keywords "robot"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl, "robotyka"@pl, "trajektoria"@pl, "programowanie dynamiczne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Materiały I Krajowej Konferencji Robotyki: tom 2 - Mechanika i sterowanie robotów
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1985
From page: 153
To page: 158
ISSN: 0324-9794
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 18-04-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Barbara Łysakowska, Mirosław Galicki. Czasooptymalny transport cieczy przez robota. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more