REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76354

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76354

Resource type: article, chapter

Decyzyjny model sieci transportowej Część 2: Model trajektorii procesu rozwoju systemu transportowego (RB-1998-52)

View

Resource metadata

Title Decyzyjny model sieci transportowej Część 2: Model trajektorii procesu rozwoju systemu transportowego (RB-1998-52)
Persons Authors: Mirosław Bereziński, Dariusz W. Wagner
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Artykuł jest poświęcony sformułowaniu założeń do koncepcji modelowania integracji krajowego systemu transportowego z systemem transportowym krajów Unii Europejskiej oraz przedstawieniu myśli przewodniej tej koncepcji. (Polish)
Keywords "system transportowy"@pl, "transport system"@en, "entropia"@pl, "transport policy"@en, "polityka transportowa"@pl, "entropy"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / transport (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-52
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 64
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 30-08-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Mirosław Bereziński, Dariusz W. Wagner. Decyzyjny model sieci transportowej Część 2: Model trajektorii procesu rozwoju systemu transportowego (RB-1998-52). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perspektywy rozwoju niektórych metod numerycznych w programowaniu systemów komunikacyjnych

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Przemiana izobaryczna

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Obiegi prawobieżne, sprawność

Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II)

Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, Tadeusz Zipser, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more