REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76580

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76580

Resource type: article, chapter

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 4 (RB-1998-54)

View

Resource metadata

Title Decyzyjny model sieci transportowej. Część 4 (RB-1998-54)
Persons Authors: Mirosław Bereziński, Roman Włodzimierz Kulikowski, Dariusz W. Wagner
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy dokonano przedstawienia podstawowych specyficznych cech transportu w gospodarce wolnorynkowej oraz zależności między popytem na usługi transportowe, czasem cyrkulacji i innowacjami w transporcie a stopą zysku kapitalistów. (Polish)
Keywords "transportation network"@en, "model decyzyjny"@pl, "sieć transportowa"@pl, "decision model"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / transport (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-54
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 28
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Mirosław Bereziński, Roman Włodzimierz Kulikowski, Dariusz W. Wagner. Decyzyjny model sieci transportowej. Część 4 (RB-1998-54). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more