REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76738

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76738

Resource type: 3D, photo360

Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - chmura punktów

View

Resource metadata

Title Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - chmura punktów
Title variant: [203]
Persons Authors: Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Chmura punktów - zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych Tilienion platyphylli, ponadto wykształcone są także acidofilne lasy bukowe Luzulo-Fagenion, ciepłolubne dąbrowy Quercion robori-petraeae, łęgi Salici-Populetum, którym towarzyszą zbiorowiska ziołorośli górskich Adenostylion alliariae i ziołorośli nadrzecznych Convolvuletalia sepium na obszarze rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha, obszaru Natura 2000 „Przełomy Pełcznicy pod Książem” PLH020020 i Książańskiego Parku Krajobrazowego. Wykonana na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 04.08.2022 r.). Opracowanie zawiera gęstą chmurę punktów w ultrawysokiej jakości (UHQ). Obszar obejmuje powierzchnię 127,38 ha. (Polish)
Keywords "Rezerwat przyrody"@pl, "Natura 2000"@pl, "ziołorośla"@pl, "łęg"@pl, "Dąb"@pl, "Buk"@pl, "Pełcznica"@pl, "przełom"@pl, "las"@pl, "zbiorowisko"@pl, "fotogrametria"@pl, "chmura punktów"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2022
Scanner or camera model: DJI Matrice 600 Pro, MicaSense RedEdge-MX
Software used: Agisoft Metashape Professional
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Książ (pow. Wałbrzych, gm. Wałbrzych) 50.84076533 N, 16.29107096 E (WGS84)
Georeference: EPSG: 2180
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 18-11-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski. Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - chmura punktów. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze gminy Ciepłowody - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska kotewki orzecha wodnego, szuwaru mannowego i turzycowiska - chmura punktów

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Prunus avium (L.) L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las grądowy (Las Wojnowski) na obszarze miasta Wrocław - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more