REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/70461

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/70461

Resource type: dataset, database

Graficzna prezentacja wytwarzanego tapera światłowodowego

View

Resource metadata

Title Graficzna prezentacja wytwarzanego tapera światłowodowego
Persons Authors: Adrian Zakrzewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Graficzna prezentacja tapera światłowodowego obejmująca charakterystyczne parametry geometryczne tapera, tj. średnica części niezwężonej M, długość części zwężanej L, współczynnik zwężania R, średnica części zwężonej m wraz ze współczynnikami załamania rdzenia nc, płaszcza ncl oraz czoła tapera nf. Dodatkowo przedstawiono przykładowy rozkład pola elektromagnetycznego wraz z parametrami charakteryzującymi taper, tj. ogniskowa f oraz średnica plamki w ognisku d. (Polish)
Keywords "światłowód"@pl, "światłowód szklany"@pl, "światłowód włóknisty"@pl, "światłowód jednomodowy"@pl, "światłowód wielomodowy"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Software used: MEEP (MIT Electromagnetic Equation Propagation)
Resource language: Polish
Related resources
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Adrian Zakrzewski
Availability date: 07-06-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adrian Zakrzewski. Graficzna prezentacja wytwarzanego tapera światłowodowego. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.725 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.575 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.450 i r=0.40

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.20 i r=0.50

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more