REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74702

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74702

Resource type: article, chapter

Jakość usług multimedialnych w sieciach WLAN

View

Resource metadata

Title Jakość usług multimedialnych w sieciach WLAN
Persons Authors: Marian Wrażeń
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat stanowi omówienie podstawowych problemów związanych z realizacją usług multimedialnych w sieciach pakietowych z dostępem losowym do medium transmisyjnego. Usługi takie jak transmisja głosu, obrazu oraz danych wymagają zróżnicowanych charakterystyk sieci. Usługi te charakteryzują się niską odpornością na błędy skali czasu i jakość kanału transmisyjnego, której wskaźnikiem jest elementowa stopa błędów. Usługi te ponadto wymagają określonej przepustowości. Sieć WLAN kumuluje większość niekorzystnych zjawisk towarzyszących transmisji w sieciach stacjonarnych. Jej zaletą jest udostępnienie usług sieciowych abonentom mobilnym, co
czyni, że sieci te mogą być sieciami dostępowymi do systemów stacjonarnych. (Polish)
Keywords "multimedia"@pl, "usługi multimedialne"@pl, "WLAN"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: V Ogólnopolska Konferencja „INTERNET - Wrocław 2003”
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2003
From page: 256
To page: 267
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 07-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Marian Wrażeń. Jakość usług multimedialnych w sieciach WLAN. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Platon U3

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.NET dla sieci PLUS

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Multimedia w pracy trenera - surówka

Andrzej Nowak, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Projekt laboratorium multimedialnych usług realizowanych w trybie wielopunktowym

Janusz Klink, Bogdan Miazga, Tomasz Rogowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more