REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18449

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18449

Resource type: other document

Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi

View

Resource metadata

Title Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi
Title variant: KPWr annotation guidelines - Semantic relations between named entities
Title variant: Wytyczne Korpusu Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi
Persons Authors: Michał Marcińczuk, Jan Wieczorek, Marcin Oleksy
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób powstał w ramach projektu "Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej", grant nr 3255/CLARIN ERIC/2015/0
Wytyczne opisują proces anotacji relacjami między jednostkami identyfikacyjnymi dokumentów Korpusu Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej (KPWr). (Polish)
Description in another language: Annotation guidelines describing the process of manual annotation of documents in Polish Corpus of Wrocław University of Science nad Technology (KPWr) with semantic relations amongst named entities. (English)
Comments: Wąską grupę odbiorców zasobu mogą stanowić lingwiści komputerowi, frazeologowie, leksykografowie, inżynierowie NLP.
Keywords "jednostki identyfikacyjne"@pl, "named entity"@en, "semantic relations"@en, "relacje semantyczne"@pl, "anotacja korpusu"@pl, "corpus annotation"@en, "wytyczne do anotacji"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2014
Number of pages: 6
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 22-08-2018
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Michał Marcińczuk, Jan Wieczorek, Marcin Oleksy. Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 8

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wytyczne KPWr - Wyrażenia przestrzenne

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Mapowanie schematu jednostek identyfikacyjnych na SUMO

Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 3

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wytyczne KPWr - Koreferencja

Michał Marcińczuk, Adam Radziszewski, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, Maciej Piasecki, Joanna Nowak, Adam Wardyńczki, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

See more