Authors: W / Jan Wieczorek

Filter
Page of  2 (15 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
KPWr 1.3

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Dominika Fikus, Agnieszka Turek, Michał Wolski, Tomasz Bernaś, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wytyczne lematyzacji fraz rzeczownikowych i przymiotnikowych

Adam Radziszewski, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Schemat płytkiej anotacji składniowej fraz czasownikowych i rzeczownikowych z elementami nadrzędnymi i wybranymi relacjami między frazami

Adam Radziszewski, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Schematy składniowe wyrażeń przestrzennych

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Słowa kluczowe

Marcin Oleksy, Paweł Kędzia, Agnieszka Turek, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Schematy semantyczne wyrażeń przestrzennych

Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, Dominika Fikus, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Mapowanie schematu jednostek identyfikacyjnych na Słowosieć

Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Mapowanie schematu jednostek identyfikacyjnych na SUMO

Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Mapowanie prostych schematów semantycznych na złożone schematy semantyczne wyrażeń przestrzennych

Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, Dominika Fikus, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Wyrażenia przestrzenne

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Page of  2 (15 results)
Results on page