REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18559

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18559

Resource type: photo

Łupek krystaliczny - skład mineralogiczny

View

Resource metadata

Title Łupek krystaliczny - skład mineralogiczny
Persons Authors: Artur Pędziwiatr
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W próbce łupka krystalicznego można makroskopowo zidentyfikować jedynie łyszczyki. Szczegółowa analiza składu mineralnego skały nie jest możliwa bez zastosowania zaawansowanych metod mineralogicznych. Łyszczyki (miki) w łupku krystalicznym mogą być reprezentowane przez muskowit i biotyt. Oba minerały charakteryzują się układem krystalograficznym jednoskośnym. Tworzą kryształy sześcioboczne o pokroju blaszkowym. Barwa biotytu jest brązowoczarna, natomiast muskowit jest bezbarwny bądź szary. Ponadto oba przedstawione łyszczyki posiadają rysę białą, połysk perłowy, łupliwość doskonałą oraz niską twardość (2,5-3 w skali Mohsa). Blaszki muskowitu i biotytu są elastyczne. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "skały metamorficzne"@pl, "muskowit"@pl, "serycyt"@pl, "granaty"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Scanner or camera model: Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-16
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 14-09-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Artur Pędziwiatr. Łupek krystaliczny - skład mineralogiczny. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Gnejs - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Łupek ilasty - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Margiel - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Trawertyn - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Piasek aluwialny - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Łupek krystaliczny - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more