REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74698

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74698

Resource type: article, chapter

Media w sieci

View

Resource metadata

Title Media w sieci
Persons Authors: Włodzimierz Gogołek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Branże związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i dystrybucją informacji zdominowały światowy rynek. W szczególności dotyczy to mediów, które po okresie stagnacji wydają się poprawiać swoją pozycję na owym rynku. W znacznej części jest to rezultat uwarunkowań organizacyjnych, edukacyjnych i technicznych oraz powszechność dostępu do technologii informacyjnych. W szczególności dotyczy to problematyki dostępu do Internetu i oferowanych nowych rozwiązań korzystania z zasobów i usług Sieci. W konsekwencji obserwujemy niebywały rozwój zainteresowania mediami dostępnymi online - zainteresowania producentów i odbiorców. Wiąże się to z ogromnym znaczeniem komercji mediów online, na którą, powoli, godzi się coraz większa część odbiorców. Postępowi rozwoju e-mediów towarzyszy, znaczący, trudny do rozwiązania problem niczym nie ograniczonych swobód w Internecie oraz dominacji niektórych potentatów informacyjnych. (Polish)
Keywords "Internet"@pl, "dostęp"@pl, "sieć"@pl, "media"@pl, "informatyka"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: V Ogólnopolska Konferencja „INTERNET -Wrocław 2003”
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2003
From page: 9
To page: 26
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 07-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Włodzimierz Gogołek. Media w sieci. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Konferencja pt.: "West meets East"

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / nauki o mediach (2011)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Problemy z siecią internetową w akademikach

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.NET dla sieci PLUS

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more