REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14941

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14941

Resource type: thesis

Metody syntezy układów realizujących funkcje symetryczne i progowe testowalnych dla uszkodzeń typu opóźnienia

View

Resource metadata

Title Metody syntezy układów realizujących funkcje symetryczne i progowe testowalnych dla uszkodzeń typu opóźnienia
Persons Authors: Piotr Patronik
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Możliwości techniczne wytwarzania układów scalonych bardzo wielkiej skali integracji(VLSI) podwajają się co dwa lata. Obecnie można wytworzyć układ VLSI zawierający setki milionów tranzystorów o wymiarach pojedynczych nanometrów, zaś aktualne trendy wskazują zapotrzebowanie na jeszcze większe możliwości. Jednak spożytkowanie korzyści wynikających z nanotechnologii staje się niemożliwe, jeżeli nie można wystarczająco pewnie stwierdzić iż w wyprodukowanych lub użytkowanych układach nie znajdują się wady wewnętrzne. Przy dzisiejszych wymiarach układów problem ten staje się jeszcze bardziej istotny. Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie takich implementacji funkcji symetrycznych i wielowyjściowych układów progowych, w których testowanie uszkodzeń typu opóźnienie ścieżki jest łatwe. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "układ cyfrowy"@pl, "system komputerowy"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)
Destination group: students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2006
Number of pages: 127
Supervisor: Stanisław Jacek Piestrak
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1643
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 17-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Piotr Patronik. Metody syntezy układów realizujących funkcje symetryczne i progowe testowalnych dla uszkodzeń typu opóźnienia. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Process management

Roman Pietroń, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Komputerowy system kierowania ruchem statków na ograniczonych akwenach

Jolanta Joszczuk-Januszewska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Secure systems and networks

Tomasz Surmacz, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Krótko o historii informatyki. System informacyjny a system informatyczny. Dane i ich rodzaje

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne CEMENT (RB-1996-60)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, Piotr Holnicki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more