REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/55644

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/55644

Resource type: dataset, database

Model językowy dla języka polskiego

View

Resource metadata

Title Model językowy dla języka polskiego
Persons Authors: Teresa Sas
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zawiera model językowy zbudowany na tekstach o tematyce akademickiej i ogólnej.
Model językowy dla języka polskiego, utworzony na bazie zasobów DBC (książki naukowo-dydaktyczne Politechniki Wrocławskiej, prace habilitacyjne, artykuły naukowo-dydaktyczne, wywiady, konferencje oraz inne zasoby językowe ogólnodostępne). Pliki modelu językowego zostały zapisane w formacie ARPA wykorzystywanym w większości pakietów do ASR i analizy języka naturalnego (np. HTK, Julius). Model może być wykorzystany w badaniach nad rozpoznawaniem mowy i w inżynierii języka naturalnego dla języka polskiego. (Polish)
Keywords "automatyczne rozpoznawanie mowy"@pl, "Uczenie maszynowe"@pl, "rozpoznawanie mowy"@pl, "ASR"@pl, "model językowy"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Politechnika Wrocławska
Creation time: 2021
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Teresa Sas
Availability date: 31-03-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Teresa Sas. Model językowy dla języka polskiego. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant

Piotr Ładyżyński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Splunk - konfiguracja, rozpoznawanie i wizualizacja informacji o incydentach i zagrożeniach

Arkadiusz Kotynia, Julia Jancelewicz, Urszula Warmińska, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Predykcja zmienności w modelu Blacka-Scholesa za pomocą modeli rozmytych

Krzysztof Targiel, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych

Wojciech Lesiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 4

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more