REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76538

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76538

Resource type: article, chapter

Monografia metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego * Rozdział V (RB-1996-54)

View

Resource metadata

Title Monografia metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego * Rozdział V (RB-1996-54)
Persons Authors: Mirosław Bereziński, Dariusz W. Wagner
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedyskutowano zasady racjonalności gospodarowania i racjonalności technicznej w prognozowaniu i programowaniu przedsięwzięć organizacyjnych, inwestycyjnych, struktury zatrudnienia itd. w transporcie i w organizacji i funkcjonowaniu rynku transportowego. Omówiono aspekty konieczności i przypadkowości czynników zewnętrznych i wewnętrznych oddziałujących na te obiekty, które nie mogą być pomijane przy konstruowaniu aktywnych prognoz ich rozwoju. Omówiono też metodę scenariuszy. (Polish)
Keywords "Wspomaganie decyzji"@pl, "system transportowy"@pl, "transport system"@en, "planowanie strategiczne"@pl, "strategic planning"@en, "decision support"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / transport (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1996-54
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1996
From page: 1
To page: 50
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 09-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Mirosław Bereziński, Dariusz W. Wagner. Monografia metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego * Rozdział V (RB-1996-54). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perspektywy rozwoju niektórych metod numerycznych w programowaniu systemów komunikacyjnych

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Planowanie strategiczne długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa (RB-1995-10)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more