REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78469

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78469

Resource type: dataset, database

Obrazy RTG mikrosystemów ceramicznych

View

Resource metadata

Title Obrazy RTG mikrosystemów ceramicznych
Persons Authors: Witold Nawrot, Karol Malecha
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasoby obejmują obrazy RTG mikrosystemów ceramicznych, wykonanych w technologii warstwowej ceramiki współwypalanej niskotemperaturowo (LTCC), jak i drukowanej 3D.
1) Mikroprzepływowy czujnik elektrochemiczny wykonany z ceramiki LTCC z elektrodami grubowarstwowymi - wersja nr 1;
2) Mikroprzepływowy czujnik elektrochemiczny wykonany z ceramiki LTCC z elektrodami grubowarstwowymi - wersja nr 2;
3) Układ mikroprzepływowy z mieszalnikiem meandrycznym, okienkiem szklanym i światłowodem do pomiarów fluorescencyjnych;
4) Układ mikroprzepływowy z mieszalnikiem meandrycznym, okienkiem szklanym i światłowodem do pomiarów fluorescencyjnych i kapilarami doprowadzającymi ciecz;
5) Układ mikroprzepływowy z mieszalnikiem meandrycznym 3D i światłowodami do pomiaru absorbancji;
6) Mikroprzepływowa chłodnica kriogeniczna - kanał meandryczny, komora rozprężająca i kanał powrotny wraz z wymiennikiem ciepła;
7) Mikroprzepływowy kanał meandryczny wykonany w technologii ceramicznego druku 3D, po wypaleniu;
8) Kanały wykonane w w technologii ceramicznego druku 3D, o szerokościach 500, 600, 700, ..., 1000 mikrometrów, po wypaleniu;
9) Kanały wykonane w w technologii ceramicznego druku 3D, o szerokościach 350, 450 i 500, po wypaleniu;
10) Podłoże czujnika optycznego, wykonane w technologii LTCC. (Polish)
Keywords "ceramika"@pl, "mikrosystem przepływowy"@pl, "stereolitografia"@pl, "druk 3D"@pl, "ceramika LTCC"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2017-2022
Number of data records: 10
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Witold Nawrot
Availability date: 10-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Witold Nawrot, Karol Malecha. Obrazy RTG mikrosystemów ceramicznych. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Pomiar chropowatości struktur wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Proces technologiczny LTCC

Arkadiusz Dąbrowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more