REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/42267

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/42267

Resource type: article, chapter

Platforma mobilna Rex - struktura układu sterowania

View

Resource metadata

Title Platforma mobilna Rex - struktura układu sterowania
Persons Authors: Mariusz Janiak, Cezary Zieliński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2014 roku na XIII Krajowej Konferencji Robotyki.
W pracy omówiono strukturę układu sterowania platformy mobilnej Rex. Jest to platforma typu skid steering, wyposażona w cztery niezależnie napędzane koła o stałej orientacji. Do specyfikacji układu sterowania wykorzystano formalizm agentów upostaciowionych. Platforma mobilna Rex reprezentowana jest przez pojedynczego agenta realizującego lokomocje. Agent składa się z podsystemu sterowania, wirtualnego efektora i wirtualnego receptora. Każdy z podsystemów agenta został szczegółowo omówiony, włączając w to opis budowy funkcji przejść oraz zawartości poszczególnych buforów. Agent lokomocyjny stanowić będzie element systemu sterownia autonomicznego robota ratowniczo-eksploracyjnego rozwijanego w ramach projektu RobREx. (Polish)
Keywords "robot"@pl, "robotyka"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Problemy robotyki. Materiały XIII Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 194, tom 1
Place of publication: Warszawa
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Time of publication: 2014
From page: 45
To page: 54
ISSN: 0137-2343
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 30-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Mariusz Janiak, Cezary Zieliński. Platforma mobilna Rex - struktura układu sterowania. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more