Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Doświadczenie eksperckie - Gabriel Pawlak

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań

Radosław Ryńca, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Problemy zarządzania sieciami dostępowymi

Jacek Oko, Paweł Borowczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Informatyczny system sterowania produkcja roślinną, w przedsiębiorstwie rolniczym (PN-1983-08-04)

Ryszard Budziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Komputerowy system kierowania ruchem statków na ograniczonych akwenach

Jolanta Joszczuk-Januszewska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Secure systems and networks

Tomasz Surmacz, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Doświadczenie eksperckie - Wojciech Cieśliński

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce

Marian Hopej, Zygmunt Kral, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Project Management Session 2016

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)