REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/33189

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/33189

Resource type: dataset, database

Schematy składniowe wyrażeń przestrzennych

View

Resource metadata

Title Schematy składniowe wyrażeń przestrzennych
Title variant: Spatial expressions syntactic schemes
Persons Authors: Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór zawiera opis typów wyrażeń językowych (składniowych) wskazujących na istnienie relacji przestrzennych między elementami przestrzennymi (ang. spatial elements) oraz wskazanie językowych wyznaczników obiektów, między którymi te relacje zachodzą. Zbiorowi danych towarzyszą wytyczne anotacji tych wyrażeń. (Polish)
Keywords "składnia"@pl, "wyrażenia przestrzenne"@pl, "wytyczne do anotacji"@pl, "Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej"@pl, "KPWr"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 12-03-2019
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek. Schematy składniowe wyrażeń przestrzennych. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi

Michał Marcińczuk, Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

N-gramy językowe

Jan Kocoń, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Słowa kluczowe

Marcin Oleksy, Paweł Kędzia, Agnieszka Turek, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Reguły normalizacji wyrażeń temporalnych

Jan Kocoń, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Wyrażenia przestrzenne

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Normalizacja wyrażeń temporalnych

Jan Kocoń, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

See more