REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18605

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18605

Resource type: other document

Wytyczne KPWr - Słowa kluczowe

View

Resource metadata

Title Wytyczne KPWr - Słowa kluczowe
Title variant: Wroclaw University of Science and Technology Polish Language Corpus Guidelines - Keywords
Title variant: Wytyczne Korpusu Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej - Słowa kluczowe
Persons Authors: Marcin Oleksy, Paweł Kędzia, Agnieszka Turek, Jan Wieczorek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Wytyczne opracowane na potrzeby znakowania korpusu KPWr na poziomie słów kluczowych. (Polish)
Description in another language: Guidelines created for the need of annotating of Wroclaw University of Science and Technology Polish Language Corpus on the level of keywords. (English)
Keywords "wytyczne do anotacji"@pl, "słowa kluczowe (językoznawstwo)"@pl, "keyword"@en, "guidelines"@en, "Wytyczne"@pl, "Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, entrepreneurs, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Publisher: Grupa Technologii Językowych G4.19
Creation time: 2018
Number of pages: 20
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 06-09-2018
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Marcin Oleksy, Paweł Kędzia, Agnieszka Turek, Jan Wieczorek. Wytyczne KPWr - Słowa kluczowe. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi

Michał Marcińczuk, Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Eksperymenty z ujednoznaczniania znaczeń leksykalnych

Arkadiusz Janz, Paweł Kędzia, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Mapowanie schematu jednostek identyfikacyjnych na SUMO

Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more