REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78810

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78810

Resource type: presentation

Selected issues of Internet access service quality assessment

View

Resource metadata

Title Selected issues of Internet access service quality assessment
Persons Authors: Janusz Klink
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiał prezentuje wybrane problemy oceny jakości usługi dostępu do Internetu. Zaproponowano różne modele realizacji tej usługi. Zarysowano również problem oceny jakości świadczenia usługi dostępy do Internetu, zarówno poprzez pryzmat dostawcy, jak i jej odbiorcy. (Polish)
Keywords "World Wide Web"@en, "www"@pl, "QoE"@pl, "QoS"@pl, "dostęp do Internetu"@pl
Classification Resource type: presentation
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2017
Number of slides: 18
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 03-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Janusz Klink. Selected issues of Internet access service quality assessment. [presentation] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Badania jakości usług i krótkich wiadomości tekstowych SMS z sieci PLUS do sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (4000 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Baza z testu narzędziem Neubot dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Test narzędziem SpeedTest dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

See more