REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/40697

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/40697

Resource type: article, chapter

Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w automatyce i robotyce

View

Resource metadata

Title Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w automatyce i robotyce
Persons Authors: Józef Korbicz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 1993 roku na IV Krajowej Konferencji Robotyki.
Praca omawia podstawowe struktury i algorytmy uczenia sztucznych sieci neu­ronowych z punktu widzenia możliwości ich zastosowania przy rozwiązywaniu zagadnień identyfikacji, estymacji stanu i sterowania obiektów dynamicznych. Spośród struktur sztucznych sieci neuronowych wyróżniono sieci o jednym kie­runku przepływu i szczególną uwagę zwrócono na metody uczenia takich sieci według algorytmu propagacji wstecznej. Omawia się różne struktury układów identyfikacji, estymacji stanu i sterowania z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Wskazano na podstawowe zalety układów sterowania z blokami neuronowymi oraz na problemy otwarte w teorii sterowania wynikające z faktu realizacji neuronowych wybranych algorytmów. (Polish)
Keywords "robot"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl, "robotyka"@pl, "sztuczne sieci neuronowe"@pl, "identyfikacja"@pl, "sterowanie"@pl, "modelowanie"@pl, "estymacja stanu"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Materiały IV Krajowej Konferencji Robotyki: tom 1
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1993
From page: 150
To page: 161
ISSN: 0324-9794
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 14-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Józef Korbicz. Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w automatyce i robotyce. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sterownik chwytaka trójpalczastego

Dawid Seredyński, Konrad Banachowicz, Tomasz Winiarski, Cezary Zieliński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more