REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74707

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74707

Resource type: article, chapter

Usługa wideotelefonii i wideokonferencji według zaleceń H.320 i H.323

View

Resource metadata

Title Usługa wideotelefonii i wideokonferencji według zaleceń H.320 i H.323
Persons Authors: Bożena Erdmann, Jarosław Hartman, Piotr Maj, Krzysztof Najdzionek, Krzysztof Richter
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W wyniku zmniejszania się kosztów urządzeń wideotelefonicznych oraz pojawieniem się możliwości wykorzystania komputerów osobistych PC jako terminali, obserwuje się stopniowy wzrost zainteresowania usługami wideotelefonii i wideokonferencji. W poniższym opracowaniu przedstawiono zbiór zaleceń definiujących ww. usługi w sieciach ISDN i z protokołem IP. (Polish)
Keywords "wideokonferencja"@pl, "zalecenia H.320 i H.323"@pl, "wideotelefonia"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: V Ogólnopolska Konferencja Warsztaty ISDN - Wrocław 2002
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2002
From page: 46
To page: 55
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 27-09-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Bożena Erdmann, Jarosław Hartman, Piotr Maj, Krzysztof Najdzionek, Krzysztof Richter. Usługa wideotelefonii i wideokonferencji według zaleceń H.320 i H.323. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Realizacja wideokonferencji w sieciach ISDN i IP

Bogdan Miazga, Janusz Klink, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)