REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18454

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18454

Resource type: dataset, database

Mapowanie schematu jednostek identyfikacyjnych na SUMO

View

Resource metadata

Title Mapowanie schematu jednostek identyfikacyjnych na SUMO
Title variant: Mapping of named entity types onto SUMO concepts
Persons Authors: Jan Wieczorek, Marcin Oleksy
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób powstał w ramach projektów CLARIN-PL: „Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC: Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna”, nr 6358/IA/119/2013 oraz CLARIN-PL wsparcie: "Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej", grant nr 3255/CLARIN ERIC/2015/0
Ręczne rzutowanie kategorii jednostek identyfikacyjnych na pojęcia SUMO. (Polish)
Description in another language: Manual mapping between named entity types and SUMO concepts. (English)
Comments: Wąską grupę odbiorców zasobu mogą stanowić lingwiści komputerowi, frazeologowie, leksykografowie, inżynierowie NLP.
Keywords "ontologia (informatyka)"@pl, "jednostki identyfikacyjne"@pl, "ontologia (filozofia)"@pl, "SUMO"@pl, "ontology"@en, "ontology (information science)"@en, "named entity"@en
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016
Number of data records: 120
Software used: Libre Office
Database address: http://hdl.handle.net/11321/286
Resource language: notapplicable
Resource temporal coverage: 2016
Resource geographical coverage: "Polska"
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 29-08-2018
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Jan Wieczorek, Marcin Oleksy. Mapowanie schematu jednostek identyfikacyjnych na SUMO. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi

Michał Marcińczuk, Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

KPWr 1.2

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Sytuacje (EVENT)

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, Tomasz Bernaś, Michał Wolski, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

KPWr 1.3

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Dominika Fikus, Agnieszka Turek, Michał Wolski, Tomasz Bernaś, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Schematy semantyczne wyrażeń przestrzennych

Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, Dominika Fikus, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more