REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18439

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18439

Resource type: other document

Wytyczne KPWr - Sytuacje (EVENT)

View

Resource metadata

Title Wytyczne KPWr - Sytuacje (EVENT)
Title variant: KPWr annotation guidelines - events
Title variant: Wytyczne Korpusu Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej - Sytuacje (EVENT)
Persons Authors: Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, Tomasz Bernaś, Michał Wolski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób powstał w ramach projektu "Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej", grant nr 3255/CLARIN ERIC/2015/0
Wytyczne opisują proces anotacji typami sytuacji dokumentów Korpusu Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej (KPWr). (Polish)
Description in another language: Events annotation guidelines describing the process of manual annotation of documents in Polish Corpus of Wrocław University of Technology (KPWr). (English)
Comments: Wąską grupę odbiorców zasobu mogą stanowić lingwiści komputerowi, frazeologowie, leksykografowie, inżynierowie NLP.
Keywords "anotacja korpusu"@pl, "corpus annotation"@en, "sytuacja"@pl, "zdarzenie"@pl, "wytyczne do anotacji"@pl, "events"@en
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016
Number of pages: 26
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 22-08-2018
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, Tomasz Bernaś, Michał Wolski. Wytyczne KPWr - Sytuacje (EVENT). [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

N-gramy językowe

Jan Kocoń, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Słowa kluczowe

Marcin Oleksy, Paweł Kędzia, Agnieszka Turek, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Rozszerzony schemat jednostek identyfikacyjnych

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Agnieszka Dziob, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Reguły normalizacji wyrażeń temporalnych

Jan Kocoń, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 8

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more