REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73105

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73105

Resource type: 3D, photo360

Zbiorowisko łąk wilgotnych i świeżych z klasy Molinio-Arrhenatheretea w powiecie trzebnickim - chmura punktów

View

Resource metadata

Title Zbiorowisko łąk wilgotnych i świeżych z klasy Molinio-Arrhenatheretea w powiecie trzebnickim - chmura punktów
Title variant: [093]
Persons Authors: Piotr Królik, Paweł Jarzembowski
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Chmura punktów - zbiorowisko łąk wilgotnych i świeżych z klasy Molinio-Arrhenatheretea z udziałem wyki ptasiej, rogownicy pospolitej i szczawiu zwyczajego. Wykonana na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 17.05.2022 r.). Opracowanie zawiera gęstą chmurę punktów w wysokiej (HQ) i ultrawysokiej jakości (UHQ) wraz z aplikacją PoTree, służącą do prezentacji danych. Obszar obejmuje powierzchnię 2,18 ha. (Polish)
Comments: Aby wyświetlić dane zapisane w PoTree, trzeba umieścić je na serwerze www. Aby to zrobić można skorzystać z serwera lokalnego utworzonego z użyciem darmowych aplikacji, takich jak np. MAMP, XAMPP.
Keywords "Molinio-Arrhenatheretea"@pl, "zbiorowisko"@pl, "szczaw zwyczajny"@pl, "rogownica pospolita"@pl, "wyka ptasia"@pl, "fotogrametria"@pl, "chmura punktów"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2022
Scanner or camera model: DJI Phantom 3, DJI FC6310
Software used: Agisoft Metashape Professional
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Uraz (pow. trzebnicki, gm. Oborniki Śląskie) 51.23917649 N, 16.88056596 E (WGS84)
Georeference: EPSG: 2180
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 27-12-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski. Zbiorowisko łąk wilgotnych i świeżych z klasy Molinio-Arrhenatheretea w powiecie trzebnickim - chmura punktów. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze gminy Ciepłowody - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Rezerwat przyrody „Kokorycz” z grądem środkowoeuropejskim - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - chmura punktów

Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Prunus avium (L.) L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las grądowy (Las Wojnowski) na obszarze miasta Wrocław - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more