REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18461

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18461

Resource type: dataset, database

Schematy semantyczne wyrażeń przestrzennych

View

Resource metadata

Title Schematy semantyczne wyrażeń przestrzennych
Title variant: semantic schemes of spatial expressions
Persons Authors: Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, Dominika Fikus
Cocreators: Tomasz Bernaś (Editor)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Baza danych zawiera schematy semantyczne wyrażeń przestrzennych: opis semantyczny przyimków właściwych i wtórnych dokonany za pomocą pojęć z ontologii SUMO.
Zasób powstał w ramach projektów CLARIN-PL: „Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC: Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna”, nr 6358/IA/119/2013 oraz CLARIN-PL wsparcie: "Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej", grant nr 3255/CLARIN ERIC/2015/0 (Polish)
Description in another language: The database contains spacial expression semantic schemes: semantic description of simplex and compound pronouns with the usage of SUMO ontological concepts. (English)
Comments: Wąską grupę odbiorców zasobu mogą stanowić lingwiści komputerowi, frazeologowie, leksykografowie, inżynierowie NLP.
Keywords "ontologia (informatyka)"@pl, "wyrażenia przestrzenne"@pl, "przyimek"@pl, "prepositions"@en, "ontologia (filozofia)"@pl, "SUMO"@pl, "ontology (information science)"@en, "ontology"@en, "Semantyka"@pl, "semantics"@en, "spatial expressions"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016
Number of data records: 230
Software used: Libre Office
Resource language: notapplicable
Resource temporal coverage: 2015-2016
Resource geographical coverage: "Polska"
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 31-08-2018
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, Dominika Fikus. Schematy semantyczne wyrażeń przestrzennych. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi

Michał Marcińczuk, Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

KPWr 1.2

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Mapowanie schematu jednostek identyfikacyjnych na SUMO

Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Sytuacje (EVENT)

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, Tomasz Bernaś, Michał Wolski, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Broad-Coverage Rule-Based Processing of Temporal Expressions

Paweł Mazur, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more