REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/33188

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/33188

Resource type: other document

Wytyczne lematyzacji fraz rzeczownikowych i przymiotnikowych

View

Resource metadata

Title Wytyczne lematyzacji fraz rzeczownikowych i przymiotnikowych
Title variant: Guidelines for lemmatizing nominal and adjectival phrases
Persons Authors: Adam Radziszewski, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Lematyzacja fraz polega na przypisaniu wystąpieniom fraz w tekście ich​ form podstawowych​. Forma podstawowa frazy jest poprawną frazą tego samego typu, która mogłaby wystąpić w słowniku albo na liście słów kluczowych. Lematyzacja zawsze wymaga sprowadzenia nadrzędnika frazy do mianownika, na ogół wymaga też sprowadzenia go do liczby pojedynczej, a czasem również rodzaju do męskiego. Rozpatrujemy tutaj frazy NP (zgodnie z wytycznymi KPWr, frazą typu NP są też frazy przyimkowe) i AdjP. (Polish)
Keywords "wytyczne do anotacji"@pl, "lematyzacja"@pl, "forma podstawowa"@pl, "fraza nominalna"@pl, "lemmatizing"@en, "base form"@en, "noun phrase"@en
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018-12-06
Number of pages: 3
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 2015-2018
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 12-03-2019
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adam Radziszewski, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek. Wytyczne lematyzacji fraz rzeczownikowych i przymiotnikowych. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi

Michał Marcińczuk, Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

KPWr 1.2

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Mapowanie schematu jednostek identyfikacyjnych na SUMO

Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Sytuacje (EVENT)

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, Tomasz Bernaś, Michał Wolski, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

KPWr 1.3

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Dominika Fikus, Agnieszka Turek, Michał Wolski, Tomasz Bernaś, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more