REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76333

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76333

Resource type: article, chapter

Model kształtowania się struktury zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk według stopni i tytułów/stanowisk naukowych (PN-1986-08)

View

Resource metadata

Title Model kształtowania się struktury zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk według stopni i tytułów/stanowisk naukowych (PN-1986-08)
Persons Authors: Wojciech Rokicki
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca dotyczy modelowania struktury pracowników naukowych według ich kwalifikacji. Wszystkich pracowników podzielono na cztery grupy, odpowiednio do posiadanych stopni/tytułów/stanowisk naukowych. Opisano dynamikę przepływów z grup niższych do wyższych przy pomocy dyskretnej wersji operatora Volterry. Na podstawie intensywności przepływów wyznaczono liczności grup w zależności od czasu. (Polish)
Keywords "operator Volterry"@pl, "struktura zatrudnienia"@pl, "dynamika przepływu"@pl, "flow dynamic"@en, "employment structure", "Volterra operator"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1986-08
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1986
From page: 1
To page: 28
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 30-08-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wojciech Rokicki. Model kształtowania się struktury zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk według stopni i tytułów/stanowisk naukowych (PN-1986-08). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Analiza systemowa na progu XXI wieku (RB-1999-65-01)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Entropia w systemach regionalnych (RB-1995-21-01)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more