REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73875

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73875

Resource type: article, chapter

Analiza systemowa na progu XXI wieku. Budowa autostrady A-2, a problem dynamiki sieci aglomeracji miejskich. Przypadek obszaru środka Polski. (RB-1999-65-04)

View

Resource metadata

Title Analiza systemowa na progu XXI wieku. Budowa autostrady A-2, a problem dynamiki sieci aglomeracji miejskich. Przypadek obszaru środka Polski. (RB-1999-65-04)
Persons Authors: Andrzej Leszek Straszak
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca przedstawia wpływ megatrendów rozwojowych na skutki budowy autostrady A-2 w szczególności na dynamikę rozwoju sieci aglomeracji miejskich w pasie oddziaływania autostrady. W badaniach pasmo oddziaływania autostrady A-2 podzielono na trzy odcinki: zachodni z Poznaniem jako głównym węzłem, środkowy z dwoma głównymi węzłami Łodzią i Warszawą i wschodni z nie istniejącym obecnie węzłem głównym ale z węzłem perspektywicznym w postaci sieci średnich miast wokół krzyżówki autostrady A-2 z planowaną drogą ekspresową łączącą Białystok z Lublinem. W badaniach poświęcono uwagę nie tylko obecnym dużym miastom ale także dużym sieciowym aglomeracjom XXI wieku. (Polish)
Keywords "highways construction"@en, "metropolitan areas development"@en, "rozwój aglomeracji miejskich"@pl, "budowa autostrad"@pl, "development megatrends"@en, "megatrendy rozwojowe"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / transport (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1999-65-04
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1999
From page: 1
To page: 11
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Leszek Straszak. Analiza systemowa na progu XXI wieku. Budowa autostrady A-2, a problem dynamiki sieci aglomeracji miejskich. Przypadek obszaru środka Polski. (RB-1999-65-04). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05)

Florian Stanisław Piasecki, Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Zarządzanie w przestrzeni cybernetycznej (RB-1998-77)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Analiza systemowa na progu XXI wieku (RB-1999-65-01)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Porozumienie „Zielone Płuca Polski” w dobie globalizacji i internetu (RB-2000-63-02)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more