REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/20545

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/20545

Resource type: thesis

Problemy parametrycznego sterowania optymalnego układów opisywanych równaniami parabolicznymi

View

Resource metadata

Title Problemy parametrycznego sterowania optymalnego układów opisywanych równaniami parabolicznymi
Persons Authors: Jan Sokołowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy rozważony jest problem optymalizacji parametrycznej dla pewnej klasy liniowych i quasiliniowych równań parabolicznych. Problemy tego typu pojawiają się w zagadnieniach dyfuzji domieszek w półprzewodnikach, pewnych problemach optymalizacji stochastycznej, a także w problemach identyfikacji współczynników równań parabolicznych.
Zasadniczym celem pracy jest zbadanie warunków wystarczających dla istnienia rozwiązania oraz różniczkowalności funkcjonału jakości, co pozwala na podanie warunków koniecznych optymalności i jest potrzebne dla zastosowania metod obliczeniowych wykorzystujących gradient funkcjonału jakości. (Polish)
Keywords "optymalizacja"@pl, "optymalizacja kształtu"@pl, "równania paraboliczne"@pl, "sterowanie współczynnikami równania stanu"@pl, "minimalizacja niewypukła funkcjonału jakości"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1975
Number of pages: 129
Supervisor: Kazimierz Malanowski
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 29-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Jan Sokołowski. Problemy parametrycznego sterowania optymalnego układów opisywanych równaniami parabolicznymi. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02)

Piotr Mazurek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more