REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/44587

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44587

Resource type: dataset, database

ZnO domieszkowane CeO2

View

Resource metadata

Title ZnO domieszkowane CeO2
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera obrazy SEM oraz analizy EDX tlenku cynku domieszkowanego CeO2
Opis wykonania próbek:
Podczas syntezy ZnO do 150 ml wody dodano 120 ml 2M roztworu ZnCl oraz 30 ml 1M roztworu NaOH. Całość mieszaniny poddano działaniu pola mikrofalowego przez 30 min. Po zakończonym procesie osad płukano dwukrotnie w wodzie dejonizowanej oraz trzykrotnie w izopropanolu. W wypadku domieszkowania ZnO za pomocą CeO2 do zawiesiny dodawano odpowiednio 1, 2 i 5% wag. proszku CeO2.
Opis danych:
0 – ZnO naniesione na podłoże szklane z zawiesiny w alkoholu izopropylowym
1 – ZnO + 1% 1% CeO2 naniesione na podłoże szklane z zawiesiny w alkoholu izopropylowym
2 – ZnO + 2% CeO2 naniesione na podłoże szklane z zawiesiny w alkoholu izopropylowym
5 – ZnO + 5% CeO2 naniesione na podłoże szklane z zawiesiny w alkoholu izopropylowym
Liczba na końcu nazwy pliku oznacza kolejne zdjęcie tej samej próbki. (Polish)
Keywords "tlenek cynku"@pl, "dwutlenek ceru"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 06-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. ZnO domieszkowane CeO2. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Warstwy przewodzące na tkaninach

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more