ZGŁOŚ PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

ODSYŁACZEicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/40965

Resource type: artykuł, rozdział

Adaptacyjne sterowanie w ruchu nadążnym mobilnego robota kołowego

Report a problem Links
Widok

Resource metadata

Title Adaptacyjne sterowanie w ruchu nadążnym mobilnego robota kołowego
Persons Authors: Zenon Hendzel
Partner: Politechnika Wrocławska
Description Referat zaprezentowany w 1996 roku na V Krajowej Konferencji Robotyki.
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących adaptacyjnego algorytmu sterowania ruchem nadążnym modułu napędowo-kierującego 4-kołowego mobilnego robota. Przeprowadzono analizę zagadnień estymacji i adaptacji parametrów tego modułu. (Polski)
Keywords "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl, "robotyka"@pl, "robot"@pl, "sterowanie adaptacyjne"@pl, "kołowe roboty mobilne"@pl
Classification Resource type: artykuł, rozdział
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: naukowcy, nauczyciele, studenci
Information on harmful content: No
Characteristics Tytuł źródła: Materiały V Krajowej Konferencji Robotyki: tom 2
Miejsce wydania: Wrocław
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Czas wydania: 1996
Zakres stron od: 21
Zakres stron do: 28
ISSN: 0324-9794
Język zasobu: Polski
License CC BY-SA 4.0
Technical information Deponent: Robert Muszyński
Availability date: 10-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej , Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Zenon Hendzel. Adaptacyjne sterowanie w ruchu nadążnym mobilnego robota kołowego. [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Opis ruchu i szybkie prototypowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania dla dwukołowego mobilnego robota

Zenon Hendzel, Wiesław Żylski, Celina Jagiełowicz, Maciej Trojnacki, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uniwersalny adaptacyjny układ lambda-śledzenia trajektorii dla robotów mobilnych poruszających się po powierzchniach trójwymiarowych

Alicja Mazur, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uniwersalny adaptacyjny lambda-śledzący układ sterowania robota

Alicja Mazur, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Nieholonomiczne modele kołowych robotów mobilnych

Robert Hossa, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Adaptacyjne sterowanie ruchem samojezdnego wózka koło­wego

Zenon Hendzel, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zastosowanie systemu obliczeń symbolicznych mathematica do wyznaczania modeli nieholonomicznych kinematyki i dynamiki kołowych robotów mobilnych

Robert Hossa, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more