REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74281

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74281

Resource type: article, chapter

Porozumienie „Zielone Płuca Polski” w dobie globalizacji i internetu (RB-2000-63-02)

View

Resource metadata

Title Porozumienie „Zielone Płuca Polski” w dobie globalizacji i internetu (RB-2000-63-02)
Persons Authors: Andrzej Leszek Straszak
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Przedstawiono zagadnienia rozpoczynającej się na świecie rewolucji internetowej i jej wpływ na strategie rozwoju obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. (Polish)
Keywords "Globalization"@en, "globalizacja"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-2000-63-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 2000
From page: 1
To page: 23
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Leszek Straszak. Porozumienie „Zielone Płuca Polski” w dobie globalizacji i internetu (RB-2000-63-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05)

Florian Stanisław Piasecki, Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

DEMO-opowieści #8: jedno jest niebo dla wszystkich

Mateusz Długosz, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more