REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/53293

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/53293

Resource type: dataset, database

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 1

View

Resource metadata

Title Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 1
Persons Authors: Teresa Sas
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim. Jest to zbiór nagrań zapisanych w postaci standardowych plików audio, uzupełniony o ich transkrypcję tekstową. Zbiór został odpowiednio usystematyzowany i skatalogowany, oznaczona została płeć mówcy. Podzielony został na nagrania wykonane w trybie nadzorowanym, gdzie mówca czytał dostarczony mu tekst oraz nagrania nienadzorowane, spontaniczne, zapisy audio wywiadów i wystąpienia konferencyjne pracowników naukowych rejestrowane na żywo. Dodatkowo oznaczone zostały tak zwane nagrania zakłócone, czyli nagrania wykonane w trudnych warunkach akustycznych, ze słyszalnym pogłosem, muzyką w tle lub dużą ilością artefaktów typu y, yyy, e, eee, m, mmm, hmh. Tak przygotowany korpus może być wykorzystany zarówno do budowy modeli akustycznych dla systemów rozpoznawania mowy dla języka polskiego jak i stanowić bazę do prowadzenia badań naukowych z zakresu sztucznej inteligencji, rozumienia mowy, uczenia maszynowego, sieci głębokiego uczenia i wielu innych zagadnień naukowych związanych z inżynierią języka naturalnego. (Polish)
Comments: W pliku pdf opisano szczegółowo sposób tworzenia korpusu oraz podano listę dokumentów, które w nim uwzględniono.
Keywords "model"@pl, "korpus nagrań próbek mowy"@pl, "model akustyczny"@pl, "automatyczne rozpoznawanie mowy"@pl, "rozpoznawanie mowy"@pl, "rozumienie języka naturalnego"@pl, "anotacja korpusu"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Politechnika Wrocławska
Creation time: 2020
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Teresa Sas
Availability date: 16-11-2020
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Teresa Sas. Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 1. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 8

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more