REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/62391

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/62391

Resource type: dataset, database

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 14

View

Resource metadata

Title Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 14
Persons Authors: Teresa Sas
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Nagrania audio próbek mowy przeznaczone do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim. Jest to zbiór nagrań zapisanych w postaci standardowych plików audio. Zbiór został odpowiednio usystematyzowany i skatalogowany wg płci mówcy. Są to nagrania spontaniczne, nienadzorowane pozyskane z wywiadów radia LUZ. Wykonane są w różnych warunkach akustycznych, ze słyszalnym pogłosem, muzyką w tle lub dużą ilością artefaktów typu yyy, eee, mmm, mhm. Niektóre nagrania wykonane zostały przez telefon. Przygotowany korpus może być wykorzystany zarówno do budowy modeli akustycznych dla systemów rozpoznawania mowy dla języka polskiego jak i stanowić bazę do prowadzenia badań naukowych z zakresu sztucznej inteligencji, rozumienia mowy, uczenia maszynowego, sieci głębokiego uczenia i wielu innych zagadnień naukowych związanych z inżynierią języka naturalnego. (Polish)
Keywords "model akustyczny"@pl, "ASR"@pl, "korpus nagrań próbek mowy"@pl, "anotacja korpusu"@pl, "rozpoznawanie mowy"@pl, "Uczenie maszynowe"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Politechnika Wrocławska
Creation time: 2021
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Teresa Sas
Availability date: 03-08-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Teresa Sas. Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 14. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant

Piotr Ładyżyński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Splunk - konfiguracja, rozpoznawanie i wizualizacja informacji o incydentach i zagrożeniach

Arkadiusz Kotynia, Julia Jancelewicz, Urszula Warmińska, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Predykcja zmienności w modelu Blacka-Scholesa za pomocą modeli rozmytych

Krzysztof Targiel, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 1

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Korpus tekstów naukowych dla języka polskiego, cz. 2

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych

Wojciech Lesiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more